Chuyên Gia Marketing Võ Tuấn Hải
Chia sẻ :

Tiếp thị lại có thể giúp bạn tiếp cận với những người đã truy cập vào trang web của bạn và hiển thị cho họ quảng cáo trong khi họ duyệt web. Nhận thấy rằng nhiều người truy cập và rời khỏi các trang web mà không hoàn tất giao dịch, nên tiếp thị lại có thể là công cụ hữu ích để đưa những khách truy cập đó trở lại trang web của bạn. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm được hướng dẫn về cách tạo chiến dịch tiếp thị lại đầu tiên của mình cho Mạng hiển thị của Google.

Giới thiệu website:  Chuyên gia Marketing  Võ Tuấn Hải

Thực hiện theo các bước sau để tạo chiến dịch tiếp thị lại của bạn:

1.Nhấp vào tab Chiến dịch trong tài khoản của bạn.

2. Nhấp vào trình đơn thả xuống +Chiến dịch mới.

3. Chọn Chỉ Mạng hiển thị làm loại chiến dịch.

4. Chọn nút radio Tiếp thị lại.

5. Nhập tên chiến dich, tùy chọn đặt giá thầu và ngân sách.

Lưu ý: Bạn có nhiều tùy chọn đặt giá thầu khác nhau để chọn khi bắt đầu chiến dịch mới. AdWords sẽ chọn tùy chọn đặt giá thầu mặc định cho chiến dịch của bạn, tùy thuộc vào việc Theo dõi chuyển đổi là trên (eCPC) hay không (CPC) và bạn có đủ chuyển đổi trong tài khoản của mình (CPA mục tiêu) hay không. Tìm hiểu thêm về tùy chọn đặt giá thầu.

6. Nhấp vào nút Thiết lập tiếp thị lại. Bạn sẽ trải qua quy trình được hướng dẫn gồm 3 bước để thiết lập thẻ tiếp thị lại và tạo danh sách. Sau đây là 3 bước:

a. Bước 1: AdWords sẽ tạo thẻ tiếp thị lại cho bạn và bạn sẽ có thể gửi thẻ này cho chính mình hoặc cho quản trị viên web qua email cùng với hướng dẫn về cách thêm thẻ vào trang web của bạn.

b. Bước 2: AdWords sẽ tự động tạo danh sách Tất cả khách truy cập để bạn bắt đầu, do đó bạn sẽ không cần tự mình tạo danh sách này. Danh sách Tất cả khách truy cập bao gồm tất cả những người đã truy cập vào trang web của bạn sau khi thẻ được thêm. Việc thêm danh sách này vào nhóm quảng cáo của bạn là cách dễ dàng để bắt đầu sử dụng tiếp thị lại. Sau đó, bạn có thể tạo danh sách mới cho các nhóm khách truy cập trang web khác nhau.

c. Bước 3: Chúng tôi sẽ đưa bạn quay trở lại với việc tạo chiến dịch và sẽ nhắc bạn thêm thẻ tiếp thị lại vào trang web. Hãy nhớ rằng nếu thẻ tiếp thị lại không có trên trang web của bạn, khách truy cập sẽ không được thêm vào danh sách. 

Mẹo Bạn có thể tải xuống và cài đặt Hỗ trợ thẻ Google, tiện ích mở rộng của Chrome có thể giúp bạn kiểm tra xem bạn đã thêm thẻ trên trang web chính xác chưa.

7. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.

8. Nhập tên nhóm quảng cáo và giá thầu cho nhóm quảng cáo này.

Đọc thêm bài viết:  Hướng dẫn sử dụng google place toàn tập 

9.Trên tab Danh sách tiếp thị lại, bạn sẽ tìm thấy danh sách Tất cả khách truy cập. Để thêm danh sách vào nhóm quảng cáo của bạn, nhấp vào nút >>.

10. Nhấp vào Lưu và tiếp tục nếu bạn muốn tạo quảng cáo hoặc Bỏ qua việc tạo quảng cáo nếu bạn muốn thực hiện việc này sau. Chúng tôi khuyên bạn nên thêm cả quảng cáo văn bản và quảng cáo hiển thị hình ảnh vào chiến dịch của mình để nâng cao phạm vi vị trí và trang web mà quảng cáo có thể xuất hiện. Trình tạo quảng cáo hiển thị hình ảnh mang đến cách dễ dàng để tạo quảng cáo hiển thị hình ảnh nếu bạn muốn tạo quảng cáo mới hoặc không có bất kỳ quảng cáo nào.

Chia sẻ :