Chuyên Gia Marketing Võ Tuấn Hải
Chia sẻ :

Thế hệ thứ 4 của thuật toán chống spam của google đã được cập nhật 22/5/2013. Penguin 4 có một sử thay đổi, Nó chứa Penguin 2.0 với công nghệ under-the-hood, mà Google cho biết là một thế hệ mới cao hơn của công nghệ chống spam.

Giới thiệu website:  Chuyên gia Marketing  Võ Tuấn Hải

Thuật toán Penguin 4 được cập nhật với thế hệ chống spam Penguin 2.0

thuat toan chong spam moi cua google

Quản trị web và SEO, mong đợi những thay đổi lớn đối với kết quả tìm kiếm. Matt đặc biệt cho biết, 2,3% các truy vấn tiếng Anh sẽ bị ảnh hưởng bởi bản cập nhật này.

Matt Cutts sau đó được đăng trên blog của mình một số chi tiết về việc thay đổi này. Matt giải thích đó là một thay đổi tốt trên quốc tế, nói rằng sự thay đổi “cũng đã hoàn tất triển khai cho các ngôn ngữ khác trên toàn thế giới.” Sự ảnh hưởng thế nào phụ thuộc vào “ngôn ngữ với nhiều hơn webspam,” tức là nếu tiếng Pháp có webspam nhiều hơn thì Google Pháp sẽ thấy một tác động lớn hơn.

Các bản cập nhật trước của Penguin

Penguin 1 : 24/4/2012 (ảnh hưởng đến ~ 3,1% của các truy vấn) Penguin 2: 26/5/2012 (ảnh hưởng ít hơn 0,1%) Penguin 3: 5/10/2012 (ảnh hưởng đến ~ 0,3% của các truy vấn) Penguin 4: 22/5/2013 (ảnh hưởng đến 2,3% các truy vấn) Kể từ bản cập nhật đầu tiên, các phiên bản Penguin 2 và 3 chỉ có thay đổi nhỏ. Nhưng thuật toán Penguin 4 là một sự thay đổi lớn, quá lớn mà Google gọi là Penguin 2.0 (thế hệ 2).

Giới thiệu website:  Hướng dẫn thủ thuật SEO VIDEO cho web

Đi sâu hơn Penguin 2.0, tác động đến nhiều quản trị web

Trước đó, Matt cho biết trong một đoạn video lần cập nhật Penguin này là một cập nhật lớn và sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến SEO và quản trị web so với phiên bản thế hệ đầu tiên.

Dịch theo: http://searchengineland.com

Chia sẻ :